Kto sme?

Sme tím mladých ľudí, ktorí v apríli 2019 založili občianske zduženie „Brezov pre všetkých, o.z“. Ako združenie sme na štartovnej čiare, no už dlhšie fungujeme na báze dobrovoľníctva a snažíme sa náš kraj robiť lepším, vo všetkých smeroch atraktívnejší.

Všetko naše úsilie premieňame na aktivity a atrakcie, dni plné smiechu a radosti, ktorých súčasťou sa môžete stať aj vy. Rozhodli sme sa našu mladú energiu a elán investovať do ľudí všetkých vekových kategórií žijúcich nielen v obci Brezov

Našich podujatí sa zúčastňuje široká verejnosť, z blízkych i ďalekých miest a obcí, pre ktorú pripravujeme rôzne športové aktivity, kultúrne podujatia, akcie, združujeme ich a veríme, že našim konaním tak prispievame k lepšej sociálne aj fyzicky zdravšej spoločnosti.

Kontaktné údaje

Brezov 21,
087 01 Giraltovce

email: info@bpvoz.sk

IBAN: SK7183300000002201622171
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Týmto by sme Vás radi oslovili ako pri príležitosti organizácie podujatia „Brezovský beh zdravia“, tak aj organizácii ďalších plánovaných aktivít (vytvorenie turistického a náučného chodníka, obnova lavičiek a skrášlenie verejného priestranstva obce) ako SPONZOROV.

Ponúkame Vám

 • Propagáciu Vás alebo Vašej spoločnosti na stránke Brezovského behu zdravia www.bbz.sk
 • Propagáciu Vás alebo Vašej spoločnosti na FB prostredníctvom event page
 • Umiestnenie Vášho mena alebo loga Vašej spoločnosti na propagačných materiáloch, ktoré budú súvisieť s akciou (plagáty)
 • Zverejnenie v zozname sponzorov podujatia
 • Možnosť umiestnenia reklamných banerov a informačných materiálov v priestoroch konania akcie
 • Umiestnenie loga Vašej spoločnosti ako sponzora akcie v propagačnom „aftermovie“
 • Možnosť bezplatného štartu na našom behu s plným štartovným balíčkom
 • Ďalšie špecifické formy zvýraznenia sponzorov na základe vzájomnej dohody

Podporte nás

Finančný príspevok

Vašu finančnú pomoc nám môžte zaslať na účet o.z

Vecné predmety a materiálová pomoc

Dary nám uľahčia organizáciu podujatí

Pridajte sa k nám

Naša cesta je len na začiatku, každá pomoc sa zíde

Účel použitia vašich finančných aj vecných darov

 • Zakúpenie cien pre víťazov súťaží v jednotlivých kategóriách (poháre, medaily, diplomy, iné odmeny)
 • Zabezpečenie občerstvenia a jedla pre účastníkov podujatí
 • Zakúpenie / použitie spotrebného materiálu (drevo na lavičky, náučné tabule, farby)
 • Financovanie poplatkov súvisiacich s aktivitami
 • Zvýšenie atraktivity a technickej úrovne podujatí
 • Organizácia ďalších podujatí, súťaží, vytvorenie náučného chodníka, skrášlenie okolia